Design ambiental

Profesor Codruța GHIRAN – Centru

Cercul se concentrează în jurul activităţilor aplicative pentru a introduce elevul în universul recreativ al decoraţiei, designului de obiect, de mobilier, al interioarelor, dar şi în cel al stilurilor arhitecturale consacrate.
Elevii vor fi încurajaţi să dialogheze conştient cu mediul imediat înconjurător, cu proporţiile spaţiului dar şi cu proprietăţile estetice şi funcţionale ale acestuia.
Studiul disciplinei se realizează prin schiţe, colaje, desene, machete şi nu implică talent nativ ci dorinţă de cunoaştere.
Vârsta recomandată este de 7-18 ani.

webdesign:  mihaivladguta.eu