Cultură și civilizație germană

Profesor Adana HABENICHT – Centru

Vă pasionează limba germană, cultura şi civilizaţia Germaniei sau a Austriei?

Cercul nostru vă oferă oportunitatea de a studia limba germană!

Venind aici, veți învăța și exersa limba germană.

Venind aici vă veți completa cunoştinţele acumulate la şcoală sau din alte surse.

Veți face o incursiune virtuală în Germania și Austria, facilitând astfel cunoaşterea unor aspecte din trecutul şi prezentul acestor ţări, aspecte referitoare la cultură și tradiţii.

Copiii care vin la acest cerc învață o limbă străină și descoperă informații interesante despre cultura și civilizația germană.

Activităţile sunt centrate pe necesităţile şi doleanţele elevilor, dar în acelaşi timp sunt recreative, având ca scop petrecerea în mod plăcut şi util a timpului liber.

Activități:
– prezentarea unor momente artistice în limba germană (cântece, poezii, scenete) cu anumite ocazii: Sfantul Martin, Crăciun, 1 Iunie;
– jocuri, concursuri, proiecte;
– excursii în Austria și Germania.

Selecţia şi repartizarea pe grupe a elevilor se face în funcţie de vârstă (5-18 ani) şi de nivelul lor de cunoştinţe.

Numărul aproximativ de elevi participanţi la cerc: 100
Numărul de grupe: 9
Numărul aproximativ de elevi existenţi într-o grupă: 10-15
Numărul de ore desfăşurate săptămânal în cadrul unei grupe: 2

webdesign:  mihaivladguta.eu