Cultură și civilizație italiană

Profesor Mihaela KOCICS – filiala Mărăşti

Telefon: 0723 331 003

Vă pasionează Italia, limba, cultura şi civilizaţia acestei ţări?
Cercul nostru vă oferă oportunitatea de a studia limba italiană!
Venind la acest cerc:
– veți învăța și exersa limba italiană;
– vă veți completa cunoştinţele acumulate la şcoală sau din alte surse;
– veți face o incursiune virtuală în Italia, facilitând astfel cunoaşterea unor aspecte din trecutul şi prezentul acestei ţări, aspecte referitoare la cultură, tradiţii şi obiceiuri.

Dintre limbile romanice, limba italiană este cea mai apropiată de limba română şi chiar dacă nu este o limbă de circulaţie largă, reprezintă o vastă cultură.

Accentul se pune pe conţinuturile specifice culturii (literatură, artă, muzică) şi civilizaţiei italiene, cu scopul de a îmbogăţi cultura generală a copiilor şi de a le deschide noi orizonturi de cunoaștere.

Se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de exprimare orală în situaţii concrete de comunicare, precum şi dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale emise de italienii nativi.

Strategiile şi activităţile sunt variate şi moderne, prin imagini şi jocuri, elemente audio-vizuale, elevii îmbogăţindu-şi mult mai uşor vocabularul şi structurile lingvistice de bază.

Creativitatea şi originalitatea sunt apreciate, iar sistemul de lucru pe perechi sau în grupuri restrânse constituie o metodă eficientă care stimulează schimbul de idei.

Atmosfera este relaxată, elevilor li se dezvoltă spiritul de observaţie şi de competiţie; ei propun teme şi modalităţi de abordare a lor.

Activităţi:
– prezentarea unor momente artistice în limba italiană (cântece, poezii) cu anumite ocazii:
Crăciun, 1 Iunie, Carnaval;
– jocuri diverse.
Activităţi de vacanţă ( Tabere, Şcoală de vară).

Concursuri:
– Olimpiada de limbi romanice – Limba Italiană
Festlettura – Concurs naţional organizat de Institutul Italian de Cultură – Bucureşti, în colaborare cu Ambasada Italiei la Bucureşti
– Concursul naţional – „Împreună într-o Europă Unită”
– Pregătirea elevilor în vederea obţinerii Certificatelor Internaţionale de Competenţă Lingvistică CELI, CILS ( Perugia/Siena – Italia).

Selecţia și repartizarea pe grupe a elevilor se face în funcţie de vârsta și nivelul lor de cunoştinţe.

Numărul aproximativ de elevi participanţi la cerc: 100
Numărul de grupe: 9
Numărul aproximativ de elevi existenţi într-o grupă: 10-15

 

         

webdesign:  mihaivladguta.eu