Teatru

Profesor Mădălina CIOCAN DUMITRACHE – Centru

Frecventarea acestui cerc este, credem noi, importantă pentru că în primul rând sensibilizează copiii faţă de artă, apoi pentru că este un mijloc puternic de descoperire a aptitudinilor actoriceşti-interpretative şi a celor colaterale acoriei (desen, pictură, dans, muzică, activităţi practice, etc.) şi îi familiarizează pe copii cu munca actorilor, scenariştilor, scenografilor, regizorilor.

Prin participarea la activităţile cercului de teatru se crează cadrul favorabil exprimării gândirii libere a tuturor copiilor, este stimulat spiritul de echipă, îl adaptăm pe copil la cerinţele scenei şi publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoţii şi îl educăm ca spectator.

Copiii se familiarizează cu dicţia şi mişcarea scenică, cu arta improvizaţiei şi, nu în ultimul rând, cu opere şi autori dramatici noi.
Cursurile se desfăşoară într-un ambient cald, relaxant, dezvoltându-li-se copiilor siguranţa de sine, spiritul competitiv, imaginaţia şi expresivitatea vocal-corporală.
Jocul este o punte aruncată între copilărie şi vârsta matură şi de aceea vă invit, dragi părinţi să vă vedeţi copiii cum învaţă „jucându-se” scenic serios!

webdesign:  mihaivladguta.eu