Cultură și civilizație engleză

Profesor Codruţa MUREȘAN – Centru

Profesor Lia BORS – Centru

Profesor Alexandru Letfalvi  – filiala Mărăşti

Cercul de Cultură şi civilizaţie engleză are deja o tradiţie de peste 15 ani, iar datorită solicitării constante de către un număr mare de copii şi elevi, am extins numărul orelor (cadrelor didactice).
Conceput ca o activitate complementară celei din unităţile şcolare, el are ca obiectiv fundamental dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Cursurile se grupează pe nivelele lingvistice: începători, intermediari, avansaţi, grupa de performanţă, adresându-se tuturor categoriilor de varstă ale copiilor.
Oferta cursului este generoasă: preşcolarii de 5 ani şi elevii de 6-8 ani învaţă limba engleză prin imagini şi jocuri, elevii mai mari îşi îmbogăţesc vocabularul şi structurile lingvistice de bază.
Atmosfera este relaxată, elevilor li se dezvoltă spiritul de observaţie şi de competiţie; ei propun teme şi modalităţi de abordare  a lor. Creativitatea şi originalitatea sunt apreciate, de asemenea sistemul de lucru în perechi sau grupuri restrânse, schimbul de idei.
Elevii de liceu propun şi dezvoltă teme de comunicare sau dezbateri, în timp ce grupa de avansaţi s-a lansat într-un jogging extrem de agreabil în cultura şi civilizaţia engleză.
Grupa de performanţă a fost atrasă de mirajul scenei, optând pentru teatru, pentru o formă foarte complexă de comunicare.
Cercul de engleză organizează tabere de profil la Băişoara, care se bucură de participare externă.
Pentru perioada următoare preocuparea principală este încheierea unor parteneriate externe şi folosirea unor softuri educaţionale, tehnici moderne de predare.
Garantând un training complex, de calitate, cursanţii adresează o invitaţie celor care doresc să se înscrie:

„Join us, you won’t be sorry!”

webdesign:  mihaivladguta.eu